Toners bestellen
Toners bestellen
Klantportal
Klantportal
Support
Support

Privacybeleid

Hoe gaan we om met privacy en cookies?

Privacybeleid & cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle diensten, transacties, overeenkomsten en sitebezoeken van en met ISO Groep, Rijthoek 15, 4175LM, Haaften handelend onder KVK-nummer 57186545.

Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegeven wij van jouw verzamelen voor welke doeleinden, kun je in dit document lezen.

Versie: juni 2019, 2.0

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij de diensten die wij verlenen, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst of abonnement of voor het aanmaken van accounts), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ISO Groep in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. ISO Groep gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je indien je hierom verzoekt
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het verlenen van toegang tot onze website
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ISO Groep haar relaties en haar medewerkers

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Wachtwoorden

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij van je verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden voor deze partijen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er voor special pricing ofwel voor een abonnement eindgebruikers gegevens worden verstrekt aan derde partijen. De persoonsgegevens die van je zullen worden doorgegeven aan derde partijen zullen als volgt zijn:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

ISO Groep maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze websites worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ISO Groep of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Sessiecookies.

Analytische cookies. Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics.

Social Media

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Social Media koppelingen waarbij informatie over jouw websitebezoek wordt uitgewisseld met derden. Op onze website is de volgende website koppeling actief: Mailchimp.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt je de handleiding van jouw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw wettelijke rechten

Je mag ISO Groep vragen om inzage in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kun je ISO Groep verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres privacy@isogroep.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Vooraan in het document vind je de versie en wijzigingsdatum.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.