Toners bestellen
Toners bestellen
Klantportal
Klantportal
Support
Support

Certificeringen

ISO Groep ontvangt ISO 27001 en NEN 7510 certificaten
ISO 27001 en NEN 7510

ISO Groep houdt jouw data veilig

Het managementinformatiesysteem van ISO Groep is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Wij hebben deze certificaten behaald in december 2022, zodat jij weet dat wij alles eraan doen om jou zorgeloos te kunnen laten werken. Het werkproces moet altijd door kunnen. Dat gunnen we ieder bedrijf en iedere zorginstelling.

Scheidingslijn
Digitrust certificaten ISO Groep
Steeds een stapje beter

Wat is ISO 27001 en NEN 7510?

  • ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging
  • NEN 7510 is een Nederlandse informatiebeveiligingsnorm voor de zorgsector

Informatiebeveiliging is vastgelegd in ons ISMS (Information Security Management System). Het ISMS is een verzameling van beleidsstukken en technische maatregelen die we inzetten om (vertrouwelijke) informatie te beveiligen. Dit systeem zorgt er ook voor dat we alle genomen maatregelen periodiek opnieuw beoordelen. Zo maken we onze informatiebeveiligingsmaatregelen steeds een stapje beter.

Wij zien informatiebeveiliging als voorwaarde voor het garanderen van een zorgeloos werkproces.-2
Zorgeloos werken

Waarom is dit belangrijk?

Beveiliging is niet vrijblijvend. ISO Groep beschouwt veiligheid als een van de kenmerken van kwaliteit en als essentieel voor ons succes om jouw zorgeloos te kunnen laten werken.
De ISO 27001 standaard, de NEN 7510 normering en het ISMS bieden een raamwerk dat ISO Groep helpt bij:

  • Bescherming van klant- en werknemersgegevens
  • Beheer van risico’s voor informatiebeveiliging
  • Naleving van regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Kortom, deze certificeringen tonen aan dat ISO Groep klant- en werknemersinformatie effectief beschermt en haar interne processen op orde heeft.

Audits en certificering

Vragen over certificeringen

ISO Groep in november 2022 geauditeerd door DigiTrust en kreeg in december de certificaten uitgereikt.

Heb je vragen over onze certificeringen of wil je inzage hebben in ons beleid? Stuur dan een mail naar privacy@isogroep.nl.

Lees ook het interview met Paul Freeke, onze Security Officer, voor een inkijkje in de voorbereidingen die ISO Groep volgde voor de audits om de certificaten te bemachtigen.