Toners bestellen
Toners bestellen
Klantportal
Klantportal
Support
Support

De Vier Windstreken – regio Groene Hart

Zorgen voor lagere afdrukkosten

Door nieuwe afrekenmethode printers

De stichting De Vier Windstreken bestaat uit zestien christelijke basisscholen in het Groene Hart van Holland. De stichting verenigt basisscholen in onder meer Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht, Bodegraven en Zevenhuizen. Daarbij is ook een school voor speciaal basisonderwijs, voor onder andere kinderen met een ‘rugzakje’. In totaal tellen de zestien scholen samen zo’n 3350 leerlingen. Willem Groenendijk werkt bij de De Vier Windstreken als bovenschools ICT-coördinator. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor de ICT-voorzieningen bij de zestien scholen.

Groenendijk kent de onderwijswereld goed, want tussen 1972 en 1999 was hij zelf onderwijzer op een basisschool. Bovendien was hij als (co)-auteur betrokken bij de publicatie van boeken over ICT in het basisonderwijs. “Eigenlijk ben ik al sinds 1985 bezig met ICT in het onderwijs”, vertelt hij. In die tijd warende mogelijkheden nog zeer beperkt. Maar basisscholen zijn meegegroeid met de digitalisering van de samenleving. Dat blijkt als Groenendijk ons rondleidt door basisschool De Eendragt in Zevenhuizen, een van de scholen van De Vier Windstreken. In alle klaslokalen hangen grote digitale schoolborden. Op verschillende centrale plaatsen in het gebouw staan clusters van pc’s, in totaal een stuk of dertig. Daar kunnen leerlingen bij toerbeurt zelfstandig aan rekenen, taal of aardrijkskunde werken.

Aantrekkelijk printwerk

De digitalisering van basisscholen beperkt zich niet tot het onderwijs zelf. Ook binnen de organisatie van de scholen is de rol van automatisering belangrijker geworden. Denk bijvoorbeeld aan de leerlingenadministratie en het leerlingenvolgsysteem, waarin scholen de resultaten en de voortgang van leerlingen vastleggen. Ook de rol van afdrukapparatuur is binnen scholen snel groter geworden. ‘We zijn in de loop van de tijd steeds meer gaan printen’, vertelt Groenendijk. ‘Dat begint met rapporten voorouders met een verslag uit het leerlingenvolgsysteem. Maar we printen ook flyers en de schoolkrant. De Vier Windstreken stelt steeds hogere eisen aan dat printwerk. Het gaat immers om de communicatie met de “klanten”: de ouders van leerlingen. ‘Scholen doen hun best om zich te onderscheiden en meer leerlingen te trekken’, legt Groenendijk uit. ‘Een aantrekkelijk, kleurig logo en vrolijk, fris printwerk zijn daarbij belangrijk, omdat de uitstraling daarvan bijdraagt aan een positief beeld van de school.’ Een paar jaar geleden gebruikte basisschool De Eendragt net als de andere scholen binnen de stichting nog inkjet en laserjet printers. ‘De kosten daarvan stegen snel mede doordat we steeds meer afdrukken gingen maken, ook in kleur. We zijn daarover gaan praten met ISO Groep, al jaren onze leverancier van onze kopieerapparaten, pc’s en digitale schoolborden. Zij inventariseerden wat onze behoeften warenen concludeerden dat multifunctionals van KYOCERA voor ons ideaal zouden zijn.’

Lagere kosten voor printen

Inmiddels maken basisschool De Eendragt en alle andere scholen van De Vier Windstreken volop gebruik van multifunctionals van KYOCERA. ‘Daar zijn we zeer tevreden over. Een belangrijk voordeel is dat de prijs per afdruk lager is dan voorheen. Vooral voor kleurenafdrukken is dat voordeel groot. Want dankzij de nieuwe afrekenmethode betalen we voor het werkelijke kleurgebruik. Daardoor is de prijs voor een afdruk met alleen hier en daar een steunkleur, veel lager dan een afdruk van bijvoorbeeld een fullcolor-foto.’

Die gunstige prijs per afdruk heeft er toe geleid dat de Vier Windstreken de multifunctionals van KYOCERA gebruikt voor de productie van de schoolgidsen. Die vormen een belangrijk visitekaartje van de scholen. ‘Voorheen schakelden we daarvoor een drukkerij in’, vertelt Groenendijk. ‘Op de multifunctionals van KYOCERA krijgen onze schoolgidsen voor veel lagere kosten dezelfde kleurige en frisse uitstraling die we wensen. Bovendien is het op deze manier veel makkelijker om desgewenst gidsen voor een van de scholen aan te passen.’

Multifunctionals met meer mogelijkheden

Groenendijk is ook over de technische eigenschappen van de KYOCERA-machines zeer tevreden. ‘Deze multifunctionals zijn energiezuinig en veroorzaken weinig geluidsoverlast. Bovendien zijn ze snel en makkelijk in het gebruik.’De ICT-coördinator legt uit dat dat belangrijk is, want leerkrachten hebben het druk en daardoor niet altijd het geduld om zich even te verdiepen in de mogelijkheden van een machine. ‘Leerkrachten moeten desgewenst tijdens de les snel even iets kunnen printen of scannen’, zegt Groenendijk. ‘Dan mag het allemaal niet te in gewikkeld zijn.’

In de praktijk blijken leerkrachten de multifunctionals echt ontdekt te hebben. Veel leerkrachten scannen regelmatig lesmateriaal dat vervolgens bruikbaar is op het digitale schoolbord. ‘Bovendien kunnen ze heel makkelijk lesmateriaal scannen en vervolgens vergroten voor kinderen met dyslectie’, aldus Groenendijk. ‘Weet je overigens hoe ik zeker weet dat deze afdrukeenheden bij onze leerkrachten een succes zijn? Omdat ik een seintje kreeg van ISO Groep: we printen meer dan we gepland hadden. We zitten gemiddeld op ruim honderd kleurafdrukken per leerling per schooljaar.’ Dat cijfer zegt alles over de positieve rol van multifunctionals van KYOCERA voor het basisonderwijs.

Automatisering
Automatisering en goedkoop kleuren kopiëren bij alle scholen van Stichting De Vier Windstreken in het Groene Hart

Willem Groenendijk, bovenschools ICT-coördinator De Vier Windstreken
‘Ook binnen de organisatie van scholen is de rol van automatisering belangrijker geworden.’

Vragen over deze case?

Neem contact op met
Kees Thoutenhoofd

Kees Thoutenhoofd