Toners bestellen
Toners bestellen
Klantportal
Klantportal
Support
Support

Basisschool Eben-Haëzer – Elspeet

Volledig ontzorgd voor de klas

Neemt alle IT-problemen van basisschool uit handen

In een tijd waar het digitale schoolbord niet meer weg te denken is, is de rol van ICT in het hedendaagse onderwijs flink gegroeid. De Eben-Haëzerschool in Elspeet is daarop geen uitzondering. Dankzij de innige relatie met ISO Groep worden alle IT vraagstukken snel en adequaat opgelost, zodat leraren ongehinderd hun klas met de nieuwste technieken kunnen onderwijzen.

Onderwijs 2.0

Voor wie het gemist heeft: de tijd van krijtjes en bordenwissers ligt alweer verachter ons. De huidige onderwijsmethoden en lespakketten zijn allemaal gebaseerd op gebruik van digitale schoolborden. Er is geen rekenles of taaloefening meer zonder de bijbehorende slideshow of videoinstructie. Wanneer zo’n bord het af laat weten tijdens een schooldag, heeft de leerkrachte en acuut probleem. Op de Eben-Haëzerschool in Elspeet, een basisschool op reformatorische grondslag met zo’n 180 leerlingen verdeeld overacht groepen, werd de ICT een tijd lang verzorgd door een leerkracht met de nodige ICT kennis die buiten schooltijd extra werk verrichtte. Door bezuinigingen op formatieplaatsenen door praktische omstandigheden was dit niet langer werkbaar. In 2015 komt de school in contact met ISO Groep uit Haaften.

Goedkoper printen in kleur

Aanvankelijk start de samenwerking dooreen aflopend printercontract en de keuzevoor een nieuwe mfp. Op de school wordt veelvuldig geprint: repetities, antwoordbladenen rapporten met bijlagen uit het leerlingvolgsysteem zorgen voor een grote documentstroom. Vaak gaat het hierbij om kleurenprints door het gebruik van afbeeldingen en grafieken. ISO Groep adviseert KYOCERA vanwege het Pro RatoColour System, de techniek waarbij wordtafgerekend op basis van het werkelijkekleurverbruik. Bij beperkt kleurgebruik opeen pagina betaal je dus een veel aantrekkelijker tarief. Dit betekent voor de Eben-Haëzerschool een substantiële besparing op printkosten. De nieuwe KYOCERATAS Kalfa 3051 ci draait zijn productie inmiddels tot volle tevredenheid. Het grote touchscreen en toetsenbord zijn eenvoudig te bedienen, en de scanfunctie zendt de documenten direct per mail naar de gebruiker. KyoFleetmanager zorgt er voor dat tellerstanden, tonerniveau’s en storingen automatisch worden doorgegeven.ISO Groep regelt ook de opzegging van het contract met de oude leverancier.

Allround dienstverlener, korte lijnen

Het blijft niet bij het leveren en installeren van de KYOCERA multifunctional. Bij de school blijkt behoefte te zijn aan meer IT-diensten, zeker na het wegvallen van de uren van de leerkracht. ISO Groep blijkt in staat om alle vragen, wensen en storingen van de Eben-Haëzerschool op te lossen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met het beperkte budget van de school. Eenvoud en gebruikersgemak staan daarbij voorop. ISO Groep heeft voor de Eben-Haëzerschool drie medewerkers als aanspreekpunt die zeer gedetailleerd op de hoogte zijn van de situatie op school en van de wensen van de gebruikers. Dat maakt dat de medewerker vaak aan een half woord genoeg heeft om een vraag snel en tot tevredenheid te kunnen beantwoorden. Continuïteit en ontzorgen zijn de kernwoorden die de samenwerking het beste omschrijven. En met een eigen servicedienst voor zowel printers als IT is ISO Groep in no time ter plekke om eventuele grotere storingen direct te verhelpen.

Een greep uit de activiteiten in de afgelopen maanden:

  • De hybride omgeving van ISO Groep is toegepast. Dat betekent een lokale server met specifieke onderwijssoftware, in combinatie met het gebruik van Office 365 en Basispoort (programma met individuele leerstof) inde cloud. Zo is mail altijd probleemloos bereikbaar en is geen eigen mailserver meer nodig.
  • Een gebruikersvriendelijkere Windows omgeving is ingevoerd in plaats van een aparte schil. Dit zorgt voor meer herkenning bij leerlingen en leerkrachten, waardoor ook technisch minder ervaren leerkrachten steeds meer IT toepassen in hun lessen. De inloggegevens voor het netwerk, Basispoorten Outlook zijn gelijkgetrokken, de gebruiker hoeft maar eenmaal zijn wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot alle applicaties (single sign-on).
  • Vanwege de toenemende storingen in het ICT-lokaal is de verouderde centrale server vervangen. Ook de werkstations in het computerlokaal zijn vervangen. De computers van de leerkrachten zijn kosten vriendelijk geüpgraded door het bijplaatsen van extra geheugen.
  • En mocht zich toch een technische storing voordoen, dan kan deze vrijwel altijd op afstand worden verholpen, vaak nog vóórdat de school zelf heeft gemerkt dat er een storing is ontstaan.
Ontzorgen

Eben-Haëzer school
“Bij ISO Groep ben je niet een nummer, maar voel je je ècht klant. De medewerkers zijn altijd bereikbaar, weten een pasklare oplossing voor elk probleem en zijn goed op de hoogte van de situatie op school. Daardoor kunnen wij onze aandacht focussen op waar wíj goed in zijn: het geven van basisonderwijs aan de kinderen in Elspeet.”

Vragen over deze case?

Neem contact op met
Harold Veldhoen