Toners bestellen
Toners bestellen
Klantportal
Klantportal
Support
Support

Basisschool De Schakel – Nieuw-Lekkerland

Kinderen van basisschool De Schakel uit Nieuw-Lekkerland werken met hun nieuwe laptops
Digitalisering in het onderwijs

Basisschool De Schakel stapt over op Microsoft 365

Sinds kort staan er in de centrale ruimten van basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland nieuwe laptopkarren. De laptops zijn met een wifi verbinding verbonden naar de cloudoplossing van Microsoft 365. Elke leerling en elke leerkracht heeft een eigen inlog waarmee ze kunnen werken, mailen en printen vanuit hun persoonlijke omgeving. Henk Kooijman, schooldirecteur, vertelt hoe de implementatie verliep en wat deze digitale ontwikkeling voor zijn school betekent.

Onderwijs & ontwikkeling ICT

Twintig jaar geleden deed het eerste computerlokaal op De Schakel zijn intrede. Tegenwoordig kunnen de kinderen computeren op hun eigen werkplek in het lokaal of in de centrale ruimten aan werkeilanden. Henk geeft aan dat het belangrijk is dat die vernieuwing doorzet en de kinderen vaardig leren omgaan met de devices van de toekomst. Hij was dan ook blij dat het bestuur van de Vereniging van scholen met de Bijbel Alblasserwaard, Karakter onlangs akkoord ging met de aanschaf van vervangende desktops voor de leerkrachten en nieuwe laptopkarren voor basisschool De Schakel en voor basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Zijn basisschool geeft ontwikkelingsgericht onderwijs. Via wisselende thema’s leren de kinderen op een betekenisvolle manier hun vaardigheden en kennis te vergroten. Ze bedenken zelf leervragen bij elk thema. De antwoorden gaan ze eerst in boeken opzoeken en aanvullend kunnen ze – zo nodig – de zoekvraag intikken; (eerder) op een desktop computer en nu ook op een eigen laptop. Verder worden de laptops natuurlijk ook gebruikt voor het maken van teksten en in de bovenbouw ook voor PowerPoints en Excel-overzichten.

Welke IT omgeving had de school?

De schooldirecteur is nauw betrokken geweest bij de migratie van de oude IT omgeving naar de nieuwe cloudoplossing. Hij vertelt: “We zijn al jarenlang een tevreden klant van ISO Groep. We hebben verschillende Ricoh printers en hadden een server hier op locatie staan. Alle computers draaiden op een Windows 7 omgeving en het was hoog tijd om die te vervangen voor Windows 10. Ook voldeed het oude netwerk niet meer en is de netwerkcapaciteit vergroot met een nieuwe wifi verbinding.”

Hoe is de implementatie van Miscrosoft 365 verlopen?

Allereerst haalde ISO Groep de oude server weg en verving deze voor een cloud oplossing met Microsoft Intune. Ook is het wifi netwerk verbeterd. Daarna zijn er drie laptopkarren geleverd met in totaal 108 laptops. Er zijn negen groepen. Drie groepen delen samen een laptopkar. ISO Groep stelde voor elke leerling en leerkracht een persoonlijk cloudaccount in met een eigen wachtwoord en inlogcode. Deze cloudomgeving kan de leerling tijdens zijn hele schooltijd meenemen.

Basistraining Office 365

“En toen waren wij aan de beurt”, zegt Henk met een glimlach. “Ik dacht ‘klik’ computer aan en aan de slag. Maar dat ging minder soepel dan gedacht. Al tijdens de MS Office 365 basistraining voor leerkrachten die ISO Groep verzorgde, bleek dat we dit niet ‘even’ gingen doen. Van de 35 teamleden vonden sommige ‘oudere’ leerkrachten het lastig. Windows 10 is toch weer anders dan Windows 7. Ik merk dat jongere leerkrachten en stagiaires van de PABO het wel snel oppikken. Ik kreeg veel vragen van collega’s, waar ik geen antwoord op wist, omdat werken in de cloud met Windows 10 ook voor mij helemaal nieuw was. Ik moest veel vragen doorspelen aan de ISO Groep. En vervolgens kregen de leerkrachten van leerlingen vragen waar zíj weer geen antwoord op wisten. Dat hadden we niet zo voorzien. Maar de sfeer leed er niet onder. Elke ‘overwinning op het systeem’ werd juichend gevierd!”

Samenwerken en samen leren

Bij De Schakel werken kinderen uit verschillende groepen vaak samen. Groep 8 geeft bijvoorbeeld een slootles aan kleuters. De sfeer is zo dat ze samenwerken en hun kennis delen. Grappig is dat de leraren andersom ook weer van de kinderen leren. Henk ziet dat deze instelling van ‘je doet het met elkaar’ ook werkt bij de omarming van de nieuwe Windows 10 omgeving. Een leerkracht en de kinderen van groep 8 hebben Office 365 het snelst omarmd. Zij deelden hun kennis en vaardigheden met de anderen.

Met welke programma’s werkt Office 365?

De impact van Microsoft 365 is groot, vindt Henk. “Iedereen moest bij ons de schouders onder de implementatie zetten. Samen hebben we een monsterklus geklaard. Maar, ik word er zo blij van als ik de kinderen met hun nieuwe laptops zie werken. Ik stapte vanmorgen een lokaal binnen en toen riep een jongen uit: ‘Kijk meester, ik kan erover vegen en dan doe hij het. Het is net een IPad!’. De nieuwe IT-omgeving voorziet bijvoorbeeld in de modules van Basispoort, Muiswerk, Word en Excel en Nieuwsbegrip. Volgend schooljaar hopen we ook met een nieuwe rekenmethode (Pluspunt) te gaan werken.”

IT beheer uitbesteed

Het volledige IT beheer blijft uitbesteed aan ISO Groep. “Vroeger hadden we één dag in de week een ICT-er op school, maar dat is niet meer nodig. Als er storingen zijn pakt ISO Groep dat snel op. Het lijkt soms wel alsof De Schakel de enige klant is. Zo snel worden we geholpen,” grapt de schooldirecteur. ISO Groep beheert de apps en instellingen op alle apparaten via de cloudoplossing van Microsoft Intune. Zo is iedereen in staat apparaten in een lokaal binnen enkele minuten op te starten. En blijven juffen, meesters en kinderen productief en schoolgegevens veilig.

Invulling IT wensen basisschool

 Wat wil de school?   Wat levert ISO Groep?
1. Gepersonaliseerd leren aanbieden. Persoonlijke, veilige digitale omgeving voor elk kind met eigen inlogcode.
2. Laptops altijd online kunnen werken. Uitbreiding van de wifi verbinding.
3. Laptops die tegen een stootje kunnen en snel opladen. Speciale kids-proof touch screen lapops met dikke randen en stevige behuizing die makkelijk kunnen opladen in een laptopkar.
4. Mediawijze kinderen.  Devices die hier zeer geschikt voor zijn.
5. Printen vanaf elk device voor elke gebruiker. Nieuwe managed print methode, met  persoonlijke wachtwoorden en die voldoet aan  de AVG-wet.
6. Lessen die door gaan en schoolgegevens die veilig blijven. Complete IT-ontzorging voor het netwerk,  printers, touchscreens, digiborden en laptops.
7. Voldoen aan de eisen die het curriculum 21st century skills stelt aan modern onderwijs. Advies en devices waardoor de school kan voldoen aan deze eisen.
Samenwerken
Henk Kooijman De Schakel Nieuw-Lekkerland

Henk Kooijman, directeur basisschool De Schakel, Nieuw-Lekkerland
“Ik word er zo blij van als ik de kinderen met hun nieuwe laptops zie werken. ISO Groep heeft ons goed geholpen met de overstap naar Office 365.”

Vragen over deze case?

Neem contact op met
Harold Veldhoen